.

.

.

VAD ÄR ECOTIMBER?

Ecotimber är virke som tryckimpregnerats med en raffinerad linolja. Metoden som används heter Selder-metoden och är en miljövänlig metod för tryckimpregnering av trä med en unikt raffinerad linolja från Selder&co. Linoljan är förädlad på så sätt att man i en unik process avlägsnar alla beståndsdelar i linoljan som inte polymeriseras genom oxidering med luftens syre eller som hindrar den. Endast de omättade fettsyrorna tillvaratas och de görs biologiskt icke nedbrytbara genom förpolymerisering. Därför växer inte mikroorganismer i impregneringsoljan och den torkar fullständigt  Under impregneringsprocessen binder impregneringsoljan till virkets cellstruktur och bildar tillsammans en komposit som blir tät så vatten inte tränger in i virket. Beroende på hur utsatt virket kommer vara kan vi anpassa impregneringsgraden upp till 100% av virket, även kärnved går att impregnera med den här metoden. Metoden ger ett extremt litet klimatavtryck då alla restprodukter vid tillverkning av impregneringsoljan återanvänds.

.

.

.

.

.


.......

Användningsområden 

Altan och trädäck
Fasadbeklädnader
Bryggor
Bullerplank
Odlingslådor
Växthus
Staket
Stängselstolp
Fönster
Utemöbler
Träredskap

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder miljövänlig tryckimpregnering av konstruktionsvirke, trall och fasadbeklädnader,
giftfritt och helt bestående av förnybara råvaror. 

Vi erbjuder företag legoimpregnering av deras träprodukter,
till exempel trappor, fönster, dörrar, utemöbler och andra träbaserade
komponenter, Helt enligt era önskemål. Kontakta oss för mer information.


© Copyright Ecotimber